A normativa do libro xenealóxico da raza Cabra Galega esta recollido no Decreto 149/2011, do 7 de xullo, polo que se establece o Catálogo oficial de razas gandeiras autóctonas de Galicia, se regula o recoñecemento oficial das asociacións de criadores de razas autóctonas de Galicia que creen ou xestionen libros xenealóxicos e se aproban os programas para a súa conservación, mellora e fomento.

Reprodución da normativa do libro xenealóxico da raza Cabra Galega.


|
| © Boaga 2024