A Asociación de Criadores da Raza Bovina Vianesa (Vianega) foi constituída o 12 de marzo de 1999 no Pazo de Fontefiz (Coles, Ourense) con catro socios fundadores. A partir dese momento fóronse integrando na asociación numerosos gandeiros, ata chegar aos 78 socios que ten na actualidade (ano 2012).

Os socios de Vianega traballan día a día para levar a raza ao lugar que lle corresponde como patrimonio xenético e cultural da nosa comunidade.

Vianega conta co recoñecemento oficial por parte da Consellería do Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia como asociación responsable da xestión do Libro Xenealóxico da raza Vianesa e do Programa de Conservación da raza.

Fins da asociación

  • Integrar a todos os criadores de raza Vianesa interesados na conservación e mellora da raza.
  • Representar, defender e promocionar os intereses económicos, sociais, profesionais e culturais dos criadores afiliados.
  • Exercer o control xenealóxico dos animais da raza.
  • Promocionar estudos de aspectos da raza para a definición de criterios zootécnicos que se consideren convenientes e pedirlle á Administración a regulación daqueles que pola súa competencia lle correspondan.
  • Organizar reunións científicas e de promoción da raza, así como a súa difusión a través de publicacións.
  • Colaborar coa Administración na constitución, conservación e mantemento do Banco de Xermoplasma.

|
| © Boaga 2024